RSS

geometria wzory matematyczne

Samotność


Temat: proszę o pomoc z matematyki
Podstawa programowa nauczania matematyki ciągle jest "obcinana", a teraz szczególnie ze względu na wprowadzenie obowiązkowej matury z matematyki. I tak inne treści nauczania obowiązywały tych, którzy zdawali maturę w bieżącym roku, a inne tych, którzy będą ją zdawali w 2010. Z geometrii na płaszczyźnie (w zakresie podstawowym) uczeń powinien umieć:
- podać równanie prostej w postaci kierunkowej mając dane jej dwa punkty lub współczynnik kierunkowy,
- zbadać równoległość i prostopadłość na podstawie równań kierunkowych
- wyznaczyć współrzędne środka odcinka
- napisać równanie okręgu
Działania na wektorach czy rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wzoru na odległość wchodzą dopiero w zakres rozszerzony.

A tak na prawdę - wiele zależy od nauczyciela. Tzn. czy będzie trzymał się szablonowych rozwiązań, czy pozwoli uczniom na własną twórczość oczywiście pod warunkiem jej poprawności. Bo nic nie zniechęca tak mocno do matematyki, jak narzucone sposoby rozwiązywania zadań

BTW. polecam maturzystom i nie tylko, dobre zasoby edukacyjne w sieci http://www.scholaris.pl/cms/index.php/
Źródło: wikad.nysa.info/viewtopic.php?t=4820Temat: Matura 2008
http://cke.edu.pl/index.p...id=513&Itemid=2


Egzamin maturalny z matematyki – poziom rozszerzony:

Twierdzenie o rozkładzie liczby naturalnej na czynniki pierwsze. Wzór (a – 1)(1 + a +...+ an-1) = an -1. Indukcja matematyczna. Różnowartościowość funkcji. Funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Dwumian Newtona. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Nierówności trygonometryczne. Wzory redukcyjne. Przykłady ciągów zdefiniowanych rekurencyjnie. Pojęcie granicy ciągu. Obliczanie granic ciągów. Suma szeregu geometrycznego. Pojęcie funkcji ciągłej. Pojęcie pochodnej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Obliczanie pochodnych wielomianów i funkcji wymiernych. Związek pochodnej z istnieniem ekstremów i z monotonicznością funkcji. Zastosowanie pochodnej do rozwiązywania problemów praktycznych. Przykłady przekształceń geometrycznych: obrót. Twierdzenie o związkach miarowych między odcinkami stycznych i siecznych. Wielościany foremne. Rzut prostokątny na płaszczyznę. Prawdopodobieństwo warunkowe. Wzór na prawdopodobieństwo całkowite. Niezależność zdarzeń. Schemat Bernoullego. Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych.

Zadania egzaminacyjne w roku 2008 nie będą sprawdzać następujących treści:


Przeciez nic nie zostanie prawie
Źródło: chreptus.net/viewtopic.php?t=1558


Temat: [RS] Zbiór ksiażek matematycznych
Up zawiera nastepujące pozycje :


Analiza.Matematyczna.W.Zadaniach.Tom.1.-.Krysicki.Wlodarski
Analiza.Matematyczna.W.Zadaniach.Tom.2.-.Krysicki.Wlodarski

banas.wedrychowicz.-.zbior.zadan.z.analizy.matematycznej

gewert.skoczylas.-.analiza.matematyczna.1.definicje.twierdzenia.wzor y
gewert.skoczylas.-.analiza.matematyczna.1.przyklady.i.zadania
gewert.skoczylas.-.analiza.matematyczna.2.definicje.twierdzenia.wzor y
gewert.skoczylas.-.analiza.matematyczna.2.przyklady.i.zadania
gewert.skoczylas.-.analiza.matematyczna.1.kolokwia.i.egzaminy

j.stankiewicz.k.wilczek.-.elementy.rachunku.prawdopodobienstwa.i.statystyki .matematycznej.

krysicki.i.inni.-.rachunek.prawdopodobienstwa.i.statystyka.matematy czna.w.zadaniach.cz.1
krysicki.i.inni.-.rachunek.prawdopodobienstwa.i.statystyka.matematy czna.w.zadaniach.cz.2

s.lanowy.f.przybylak.b.szlek.-.rownania.rozniczkowe
stankiewicz.wilczek.-.algebra.z.geometria.-.teoria.przyklady.zadania
w.stankiewicz.-.zadania.z.matematyki.dla.wyzszych.uczelni.technic znych.czesc.1
w.stankiewicz.-.zadania.z.matematyki.dla.wyzszych.uczelni.technic znych.czesc.2

Hanna Marcinkowska, Analiza matematyczna, Wrocław, styczeń 2004

Pliki zostaly spakowane ( do formatu *.rar ) nastepnie podzielone programem totallcommander , part_4 zawiera dwa pliki jedet no matematyka.004 i drugi potrzebny do scalenia paczki. Nalezy umiescic w jednym folderze matematyka 1 2 3 rozpakowane 4 i znajdujacy sie tam plik , nastepnie w programie total commander wybrac Pliki - > scalaj piliki... , nastepnie rozpakowac.

Źródło: precyl.pl/showthread.php?t=205700


Temat: powrót matury z matmy - sukces czy porażka ?
Oczywiście, że można być świetnym inżynierem, lekarzem, weterynarzem itd, nie wiedząc, kim był Mickiewicz. Można też być literaturoznawcą, nie znając tabliczki mnożenia (acz to akurat może utrudniać życie codzienne). Jednak jeżeli ktoś jest "ścisłowcem", bez trudu opanuje podstawową wiedzę o epokach literackich, przeczyta kilka lektur i nauczy się nazwisk czy dat. Można oczywiście dyskutować o zakresie materiału do opanowania na poziomie podstawowym z polskiego. Jeżeli jednak ktoś nie ma zdolności do matematyki, to nawet wykucie na blachę wzorów nie pomoże.
Podstawową znajomość matematyki trzeba wynieść z liceum. Przecież bez tego po prostu będzie się powtarzało każdą klasę, póki nie opanuje się minimum programowego albo nie wyleci ze szkoły. I ja sądzę, że to minimum powinno wystarczyć każdemu w życiu. A jeżeli ktoś chce się rozwijać w tym kierunku, to może zdać maturę z matmy i iść na podobne studia.
Nie byłam szczególnie tępa z matmy, ot na czwórkę bez uczenia się w podstawówce umiałam (miałam baaardzo wymagająca nauczycielkę). W LO było juz gorzej, bo nie pałałam miłością do tego pzredmiotu. Poległam całkiem na obliczaniu granicy funkcji (do dzisiaj nie mam pojęcia, po co miałam się tego nauczyć). Wykułam wszystkie wzory, bo moja sytuacja stawała się rozpaczliwa. I nic! Kolejny sprawdzian zawaliłam. Jakoś się wygrzebałam na tróję, bo chyba w tym samym semestrze był jakiś inny dział, który mi podszedł (chyba prawdopodobieństwo albo geometria). I o ile te wiadomości czasem wyciągam z mroków niepamięci, o tyle te nieszczęsne funkcje do niczego mi nie były potrzebne. A matury z matmy pewnie bym nie zdała.
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=148040